Naša spoločnosť bola založená v roku 2011 na základe živnostenského oprávnenia a nakoľko sa naša spoločnosť rozrastala tak bolo nevyhnutné ďalej pokračovať ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Špecializujeme sa na oblasť stavebníctva a spolupracujeme na projektoch vo viacerých krajinách EU. V oblasti stavebníctva vieme zabezpečiť kvalifikovaných pracovníkov formou subdodávky alebo formou sprostredkovania živnostníkov. Zameriavame sa hlavne na nasledovné remeselné činnosti: montáž a demontáž lešenia, výškové práce, zváračské práce, stavebné práce a ostatné činnosti v oblasti stavebníctva.